Darbības princips

Granulu degļa darbības laikā, granulas no tvertnes ar atsperveida transportiera palīdzību, kuru piedzen motors- reduktors , nonāk degļa virpuļkurtuvē . Padeves daudzumu ieregulē atkarībā no nepieciešamās jaudas.

 Ar gaisa ventilatora VD-125 palīdzību uz virpuļkurtuvi caur gaisa pievadu tiek padots gaiss, lai notiktu pilnvērtīgs kurināmā sadegšanas un pelnu izpūšanas process no degkameras. Gaisa padeve tiek ieregulēta ar speciālu aizvaru, kurš atrodas pie ventilatora (kurināmā padeves un gaisa padeves regulēšana notiek pie degļa palaišanas un ekspluatācijas laikā nav jāpārregulē).
                   
Kurināmā  sadegšana notiek degļa virpuļkamerā, un, apkures katlā nonāk tikai sakarsēts gaiss un pelni , kas uzkrājas pelnu savākšanas kastē.

Kurināmā sadegšana notiek ļoti augstā temperatūrā- 900 – 1000 grādi. Tas nodrošina augstu lietderības koeficentu- līdz 90% un dabai nekaitīgus izmešus.

Ar temperatūras  regulatoru izvēlamies maksimālo darba temperatūru apkures katlā, piemēram 70 grādi, ar kursora palīdzību vērtību palielinām vai pazeminām. Deglis apkures katlu uzsilda līdz 70 grādiem, un atslēdzas (atslēgsies gan padeve, gan ventilators). Kad apkures katla temperatūra atdziest par 3 grādiem (šī piemēra gadījumā 67 grādiem), tas atkal ieslēgsies un uzsildīs patstāvīgi temperatūru 3 grādu robežās.

Piezīme: drošības nolūkos temperatūras regulatorā ir ieregulēta 80 grādi avārijas temperatūra. Ja kļūdas pēc (pārskatīšanās , bērni, uzstādītā temperatūra ir augstāka par 80 grādiem, tad deglis atslēgsies nepieļaujot katla pārkaršanu).
Vidējais darbības laiks ir 5 -10 min. pauzes laiks (laiks, kurā temperatūra atdziest par 3 grādiem ir 10 līdz 30 min). Ja pauzes laiks ir ilgāks par 60 min. (laika parametri ir maināmi), tad deglis automātiski ieslēgsies uz 1min. (parametri maināmi), tas nepieciešams, lai papildinātu virpuļkurtuvi ar granulām, kas nodrošina aktīvu granulu kvēlošanu degkamerā.